Selecția proiectelor finalist se va face în 3 etape:

  1. Preselecția aplicațiilor în funcție de criteriile de eligibilitate va fi realizată de Fundația Comunitară Prahova.
  2. Din totalul de proiecte prezentate dupa preselecție, juriul va crea o listă scurtă de proiecte finaliste.
  3. În baza criteriilor de eligibilitate a proiectelor și a obiectivelor proiectului 8 ore peste program pentru o cauză bună, juriul va desemna, din lista scurtă, 3-5 proiecte a căror problematici prezentate își vor găsi soluționare cu ajutorul voluntarilor profesionisti pe data de 6 septembrie 2019

Membrii juriului sunt aleși din companii locale și multinaționale, organizații non-profit și grupuri de antreprenori. Prin imparțialitatea lor și experiența variată în domenii legate de apelul lansat, ei pot asigura un proces de selecție imparțial și relevant pentru comunitatea din Ploiești și Prahova.

După cele 3 etape, selecția proiectelor este considerată finalizată și lista celor 3-5 proiectele alese va fi făcută publică. Aceste proiecte vor fi selectate după următoarele criterii:

  • Proiecte/cauze a căror problemă prezentată are posibilitatea să fie soluționată de către voluntarii profesioniști, în timpul alocat evenimentului – 8 ore
  • Proiecte/cauze care fac parte din calendarul de activități 2019/2020 a organizației non-profit înscrisă
  • Proiecte/ cauze care sunt dispuse să implementeze soluțiile găsite de către specialiști din ziua 2, după eveniment
  • Pot fi atât proiecte existente care și-au dovedit deja eficiența, cât și proiecte noi care au o justificare bine construită, corelată cu realitatea beneficiarilor direcți și indirecți. Sunt încurajate proiectele care abordează soluții pe termen mai lung
  • Proiecte propuse de echipe care dovedesc coeziune, și/sau indivizi care au dorința și motivația de a duce până la capăt activitatea.
  • Proiecte care produc rezultate concrete, relevante pentru comunitățile din Ploiești și Prahova, care pot continua și după finalizarea perioadei de consultanță din cadrul evenimentului 8 ore peste program pentru o cauză bună
  • Proiecte care sunt puse în aplicare în comunități din Municipiul Ploiești și județul Prahova

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search